Kontakt

Fritidsundervisning

Aktiviteterne i fritidsundervisningen foregår dels på hold med få timer pr. uge og dels i weekender eller ferier. De voksne i Lolland Ungdomsskole har en stor viden om deres aktivitet, og de brænder for den. Den unge vil på sit hold opleve, at der ikke arbejdes ret meget med bøger, men mest praktisk. Formålet er at tilbyde en anden måde at lære på, altså at skabe alternative læringsmiljøer, hvor de unges interesse og motivation understøttes og deres faglighed styrkes, så de står stærkere uanset hvad fremtiden byder. Tilmelding til holdene finder du her

Heltidsundervisning

Formålet med heltidsundervisning i ungdomsskolen er at støtte udviklingen af de unges faglige og personlige kompetencer. Målgruppen i ungdomsskolens heltidsundervisning er elever, som ikke profiterer af folkeskolens tilbud. Det er et mål med undervisningen, at de unge går til folkeskolens prøver i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen er en kombination af bogligt og praktisk arbejde. Der er mulighed for følgende værksteder: træ, metal, mad, musik, bevægelse og kreativitet.

Tillid og trivsel er nøgleord for heltidsundervisningen, derfor arbejdes der med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang og med relationsdannelse. Underviserne har forskellig faglig baggrund, og er alle rollemodeller i relationen til de unge. Målet er at forene den personlige, sociale, boglige og praktiske indlæring. For at blive elev i ungdomsskolens heltidsundervisning kræver det en visitering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller egen skole.

Juniorklub

Der er juniorklubber i Maribo, Nakskov og Rødby. Formålet med juniorklubberne er at lave et godt og meningsfyldt fritidstilbud til skoleelever fra april i 3. klasse, til de går ud af 6. klasse.  Juniorklubberne er et fritidstilbud og ikke som SFO2 et pasningstilbud. Det betyder, at børnene har større frihed i forhold til at til- og fravælge klubbernes forskellige tilbud.

Juniorklubberne er ikke fysisk placeret på skolerne. Det oplever vi som en stor fordel, fordi børnene så i løbet af dagen får et skift til ny voksne og til omgivelser, der er specielt indrettet til dem. Prisen er 480 kr. pr. måned i skoleåret 2016/17, og tilbuddet dækker alle skoledage.

Ungdomsklub

Ungdomsklubberne er beliggende i Rødby, Holeby, Maribo, Stokkemarke, Horslunde, Nakskov og Fejø. Ungdomsklubberne er et tilbud til dig, fra du starter i 7. klasse og indtil du fylder 19 år. Formålet med ungdomsklubberne er at tilbyde dig en spændende fritid og samtidig støtte dig i forhold til din fremtid. De voksne i klubberne er der for din skyld, og de vil være opsøgende i samspillet med dig. Det er forholdet mellem dig og klubbens voksne, der gør tiden i klubben til en god oplevelse. Vi oplever ofte, at de unge ser klubben som et frirum og blomstrer i samspillet med andre unge og klubbens voksne. Klubbernes voksne er rollemodeller, som har et tæt samarbejde med SSP og andre samarbejdspartnere som kan hjælpe os med at hjælpe dig.

Kontakt administrationen
Mike Jepsen
Mike Jepsen
Ungdomsskoleleder
54677161
mijep@lolland.dk
Frank Sebastian Boesgaard Gravesen
Frank Sebastian Boesgaard Gravesen
Viceskoleleder
54677169
frgr@lolland.dk
Jette Petersen-Bach
Jette Petersen-Bach
Sekretær
54677166
jmpb@lolland.dk
Lone Jensen
Lone Jensen
Sekretær
54677164
loje@lolland.dk

Ungdomsskolens bestyrelse

Organisationsrepræsentant
Finn Larsen, formand

Organisationsrepræsentant
Jørn V. Laustsen, næstformand

Byrådsrepræsentant
Ole Marqweis

Byrådsrepræsentant
Tom Larsen

Elevrepræsentant
Trine Langmach Hansen


Elevrepræsentant
Klara Kimberley Egesø


Medarbejderrepræsentant
Bettina Olsen

Medarbejderrepræsentant
Kjeld Saul

Lederrepræsentant
Frank Gravesen

Udpeget af folkeoplysningsudvalget
Leif Utermöhl